BandyKul och Coronaviriuset

Denna säsong kommer BandyKul att anpassas enligt råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, Svenska Bandyförbundet och de kommunala skolornas smittskyddssamordnare.

BandyKuls stora fördel är att barnen är utspridda på en stor yta. Antingen är vi ute på Studenternas eller i Relitahallen med ett jättestor luftvolym.

Verksamheten indelas på halvbanor med ett maximalt antal barn + ledare. Samlingar vid start och avslutning görs på halvbana. Barn lämnas och hämtas vid respektive halvbana. Respektive förening informerar om detaljerna.

Busstransporterna är tills vidare inställda.
Tyvärr måste vi ställa in det första MegaSkridskoDiscot planerat till 21/11.

Maxgräns på åtta personer gäller inte träning
Förtydligande: Sedan 24 november är maxgränsen åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som exempelvis idrottsevenemang med publik. Träningar omfattas inte av förbudet. För träningar gäller lokala allmänna råd.

I lagens mening är inte träningar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, utan där gäller de nationella allmänna råden och de skärpta lokala allmänna råd som införts i landets regioner. 

Det är viktigt för barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa att de fortsatt får möjlighet att träna tillsammans med sitt lag och sin grupp under vintern. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten menar att idrottsträning för barn och ungdomar födda 2005 och senare inte ska påverkas av förbudet och att det är viktigt att träning hålls igång för barn för folkhälsans skull. 

– Det är oerhört viktigt och glädjande att både regeringen och Folkhälsomyndigheten ger stöd för det Riksidrottsförbundet framhållit och anser att träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare ska fortsätta utifrån de allmänna och lokala råd som gäller för idrottsträning, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

– Vi är dock oroliga över ungdomsgruppen. Vi vet att det i vanliga fall är alldeles för mycket stillasittande och när de nu inte får träna med sin grupp så riskerar vi en ökad ohälsa. Vi har föreslagit lättnader för de som är födda 2004 och äldre och hoppas på att det snart ska vara möjligt att komma igång med träningar även för den målgruppen, säger Björn Eriksson.

För mer information
Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06