Slipning

Bra slipning gör det lättare

När man ska lära sig att åka skridskor har man problem med stabiliteten i fot och fotled. Det är både i sidled och framåt/bakåt. För att underlätta och förkorta inlärningen är det viktigt att skridskon är rätt slipad.
En ny oslipad skridsko har en skena som en banan.

För att det ska gå lättare att lära ska man profilslipa skridskon och lägga en ”åkyta”. Det innebär att man slipar skridskon plan på mitten så åkaren får hjälp med att hitta balanspunkten. När man hittat balansen då övergår åkytan att verka som glidyta och skridskoåkningen bli ännu mycket roligare.

Ny skridsko    Skridsko med åkyta