Försäkring och ansvar

Skolan har ansvar för barnen ända till att alla barn sitter på bandybussen. Fram till dess gäller skolans regler och försäkringar.

Förälder/målsman måste meddela skolan och ge tillstånd till skolpersonalen för att ta barnet till bandybussen.

När barnen sitter på bussen tar respektive förening som driver sitt lokala BandyKul över ansvaret. Då gäller BandyKuls allmänna regler och respektive förenings försäkringar.

Föreningarnas försäkringar är identiska genom deras anslutning till Svenska Bandyförbundet och Riksidrottsförbundet. Försäkringarna gäller under förutsättning att barnet är anmält till BandyKul via webbplatsen www.bandykul.se. Försäkringens innehåll finner du via länken https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/bandy.

För att försäkringen ska gälla så registreras barnet som medlem av respektive förening. Ett begränsat antal provapå-tillfällen i skridskoskolan ingår också i försäkringen.

Föräldrar/målmän har ansvaret att vara på plats senast 5 minuter innan BandKul-träningen tar slut. I samband med att träningen är slut övergår ansvaret från BandyKul till föräldrar/målsmän.

Föreningens försäkring gäller dock även under hemresan från träningen.

Vi rekommenderar av allmänna skäl också att alla föräldrar har en separat individuell olycksfallsförsäkring för sina barn. Den är helt frivillig och ger ett utökat försäkringsskydd. Om ni väljer att teckna den – verifiera att idrottsaktiviteter inte exkluderas ur försäkringen.