Regler BandyKul

BandyKuls verksamhet drivs inom ramen av ideella föreningar och trots att vi gör vårt yttersta för att ta erbjuda plats för alla barn är våra resurser begränsade. BandyKul förbehåller sig rätten att inte bereda alla barn plats i BandyKul. Exempel på skäl för detta är att våra ledarresurser är uttömda eller att barnen genom deltagande i BandyKul utgör en fara för sig själva och andra barn vilket direkt eller indirekt kan innebära att vi inte kan ta över ansvaret för barnen under resa och träning.

Tyvärr får barnen inte äta mellanmål eller annat på bussen som kan orsaka skräp på golvet. Skälet är att i avtalet med Högbergs Buss ingår inte städning av bussarna.

Under veckoträningar måste barnen delta i en ledarledd grupp. De får inte åka fritt utan uppsikt på isbanorna. I det fall barnen inte följer ledarnas instruktioner kring detta kan vi endast erbjuda plats på lördagsträningarna när målsmän närvarar.

Barn får aldrig lämna isbanan eller skridskoskolan för att leta efter föräldrar eller av andra skäl. I det fall man inte kan/vill vara i sin grupp måste barnen vänta med ledare i mittbåset vid stora läktaren (Studenternas) eller vid mittbåset under föräldrarummet (Relitahallen).

Barn måste ha rejäla vintervantar/handskar, skridskor och hjälm med galler och klubba för att delta i verksamheten på isen. Något enstaka tillfälle under provapå kan man åka utan galler.