Säkerhet och fotopolicy

Gallerhjälm är obligatorisk för deltagande i BandyKul. En klubba kan lätt hamna i ansiktet om någon tappar balansen.

BandyKul är en verksamhet utom skoltid. Föräldrarna ansvarar för att informera skolpersonalen om att barnet ska delta i BandyKul och därmed lämna fritidsverksamheten. I samband med att barnen åker bandybussen så är de inom skolans ansvar tills dess att de är på bandybussen. Vi möter barnen vid bussen när den anländer till isbanan.

Vi tillåter inte att barnen lämnar sina grupper och åker fritt på isen. Behöver de vila får de sätta sig i lämpligt bås där vi alltid har ledare i närheten. Om barn regelbundet medvetet smiter från sin grupp får de en tillsägelse. Om det upprepas tar vi kontakt med målsman. Om det fortfarande upprepas får vi diskutera om barnet kan fortsätta i BandyKul.

Barn får aldrig lämna isen för att t.ex. obevakat leka i snöhögar eller leta efter föräldrar i samband med avslutningen. I det fall målsman är försenad till hämtning så stannar äldre ledare alltid med barnen och ringer målman om så behövs.

Vi vill att ni som målsman informerar barnen om dessa regler.

Vi fotograferar ibland på BandyKul och vi förbehåller oss rätten att nyttja bilder för marknadsföring eller annan information kring BandyKul. Alla namn på hjälmarna raderas alltid innan bild används. I de fall det är närbilder och enskilda barn lätt kan identifieras söker vi alltid godkännande från målsman innan bilden används.